Trang chủ Tin Tức Tổng HợpBản Tin Tài Chính Ứng dụng công nghệ thông tin tại EVNNPC: Tối ưu hóa chi phí, tăng hiệu quả quản trị

Ứng dụng công nghệ thông tin tại EVNNPC: Tối ưu hóa chi phí, tăng hiệu quả quản trị

Đăng bởi Doanh Nghiệp Trẻ

Xác định ứng dụng công nghệ thông tin là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin… để bắt nhịp với nhu cầu phát triển của xã hội.

EVNNPC đã từng bước hoàn thiện quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ công việc và tài liệu lưu trữ, tối ưu hóa chi phí, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản trị trong toàn tổng công ty. Tính riêng năm 2019, EVNNPC đã triển khai 5 phân hệ mới của phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) gồm: Quản lý khoản vay (LE), tiền lương (PR), phân tích tài chính (FI), đầu tư tài chính (EM), hợp nhất báo cáo tài chính toàn EVN (HNEVN) tại EVNNPC và Công ty Điện lực (PC) Bắc Ninh, các Công ty TNHH MTV Điện lực: Hải Phòng, Hải Dương, Ninh Bình đúng tiến độ và thời gian quy định. Từ nay đến cuối năm 2020, Tổng công ty tiếp tục triển khai 5 phân hệ còn lại của Dự án Hệ thống thông tin và quản lý tài chính – vật tư (FMIS/MMIS) cho toàn bộ các đơn vị thành viên EVNNPC. Đồng thời, triển khai tốt phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng (IMIS) – một trong những phần mềm dùng chung trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Hiện nay, EVNNPC đã và đang thực hiện tốt công tác quản trị phần mềm, sao lưu dữ liệu, vận hành ổn định, an toàn, quản lý người dùng và bảo mật. Trong đó, nhiều đơn vị đã làm tốt hoạt động này là Công ty Công nghệ thông tin điện lực miền Bắc (NPCIT), PC Phú Thọ, PC Quảng Ninh, PC Hưng Yên, PC Nam Định. Tại các đơn vị, tất cả dự án được cập nhật dữ liệu vào phần mềm, đủ các phân hệ; một số đơn vị cập nhật dữ liệu vào phần mềm tương đối tốt và đầy đủ theo yêu cầu.

Phần mềm Công cụ Thẻ điểm cân bằng và chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động (BSC/KPI) cũng là công cụ đắc lực giúp Ban lãnh đạo EVNNPC điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh trực quan với số liệu được cập nhật tự động, sẵn sàng đưa ra các cảnh báo, kịp thời đưa ra quyết định điều hành. Hiện tại, phần mềm được triển khai đến đơn vị cấp 3 của tổng công ty, tích hợp bộ chỉ tiêu chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ tháng và quý trên phần mềm KPI để theo dõi, đánh giá hoạt động các công ty điện lực. Từ tháng 3/2020, các công ty điện lực có thể tự chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ tháng qua user và hướng dẫn của NPCIT.

Ngoài ra, EVNNPC đã ứng dụng hiệu quả một số phần mềm phục vụ công tác chuẩn hóa thông tin khách hàng. Theo đó, công tác chuẩn hóa dữ liệu (chuẩn hóa từ hiện trường đến các phần mềm) bao gồm các yêu cầu chính: Mã đơn vị quản lý; mã TBA phân phối 10/22/35kV; mã TBA 110kV và trung gian; mã lộ đường dây trung thế; mã lộ đường dây hạ thế; mã hòm công tơ; mã điểm đo; sơ đồ một sợi. Tổng công ty cũng đã quyết định chủ trương đầu tư hệ thống GIS lưới điện hạ thế nhằm mục đích số hóa toàn bộ các phần tử trên lưới điện. Trong tương lai gần, dự án này khi đưa vào vận hành, sẽ hoàn tất công tác số hóa toàn bộ dữ liệu đầu vào của Tổng công ty.

Về hệ thống hội nghị truyền hình, đến nay, EVNNPC đã hoàn thiện hệ thống trực tuyến giữa EVNNPC, các trụ sở của đơn vị thành viên đến cấp điện lực. Theo đó, đã kết nối hệ thống họp trực tuyến đến 350 điểm cầu đến tận các điện lực huyện và chi nhánh của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, phục vụ các buổi họp, hội thảo, hội nghị trong EVNNPC, cũng như kết nối chung hệ thống hội nghị truyền hình của EVN…

Ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh là hoạt động quan trọng giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí. Đồng thời, từng bước hoàn thiện quản lý văn bản điện tử, lập hồ sơ công việc và tài liệu lưu trữ, tối ưu hóa chi phí, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản trị. Đây được đánh giá là bước đi đúng đắn và sẽ tiếp tục được toàn Tổng công ty duy trì nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Năm 2020, EVNNPC đạt giải doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc với 2 giải pháp: Phần mềm quản lý an toàn lao động (ECP) và Phần mềm quản lý BSC/KPI. Giải thưởng do Trung tâm Hợp tác phát triển ICT (Hội Truyền thông số Việt Nam) tổ chức đánh giá, chọn lựa.
                                                                                                                             Theo Kiều Nga

Xem Tin Khác